HomeThần Chú

Nguồn Gốc Và Mật Nghĩa Chú Đại Bi

Like Tweet Pin it Share Share Email

Bài pháp thoại Nguồn Gốc Và Mật Nghĩa Chú Đại Bi do đại đức Thích Phước Tiến giảng nhân khóa tu một ngày an lạc lần 64 tại Tu Viện Tường Vân

Nguồn Gốc Và Mật Nghĩa Chú Đại Bi3.04/5 (60.88%) 227 votes

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *