HomeKinh Phật

Tụng Kinh Vu Lan Báo Hiếu

Like Tweet Pin it Share Share Email

Nhân mùa Vu Lan Thắng Hội, nguyện cầu cha mẹ thân bằng quyến thuộc hiện tiền tăng long phước thọ, người quá vãng tái sanh cảnh giới an lành. Chư Tăng bổn tự sẽ tụng kinh Vu Lan Báo Hiếu luân phiên mỗi đêm trực tuyến, từ mùng 1 – Rằm / 7 AL.

Tải về Kinh Vu Lan Báo Hiếu bản PDF: https://drive.google.com/file/d/1R_07WvlDkVMkOD7JENqUPFNYKRY-xGCh/view

[Ngày 1] Tụng Kinh Vu Lan Báo Hiếu tại Tu Viện Tường Vân

4.7/5 - (4 bình chọn)

Comments (0)

Trả lời

Powered by baohiemtot.com
DMCA.com Protection Status