Tụng Chú Đại Bi sai có Tội hay không?
Tụng đọc sai Kinh có tội không hay đọc tụng Chú Đại Bi sai có tội hay không là thắc mắc của nhiều Phật tử, đặc biệt là những Phật tử mới tu. Kính mời quý Phật tử nghe bài pháp thoại vấn đáp Tụng Chú Đại Bi sai có Tội hay không của Thầy… (0 comment)

Phim Buddha (Đức Phật) 55 tập
Bộ phim Buddha (Đức Phật) có nội dung xoay quanh cuộc đời của một vị Hoàng tử được trời phú tài năng và sức khoẻ hơn người. Cuộc đời vị Hoàng tử bước sang một trang mới khi anh ta quyết định để lại tất cả mọi thứ, kể cả gia đình anh, để đến… (0 comment)

Tụng Kinh Vu Lan Báo Hiếu
Nhân mùa Vu Lan Thắng Hội, nguyện cầu cha mẹ thân bằng quyến thuộc hiện tiền tăng long phước thọ, người quá vãng tái sanh cảnh giới an lành. Chư Tăng bổn tự sẽ tụng kinh Vu Lan Báo Hiếu luân phiên mỗi đêm trực tuyến, từ mùng 1 – Rằm / 7 AL. Tải… (0 comment)
Designed by vietnamtops.com
DMCA.com Protection Status