Ngày nay cuộc sống hiện đại và tiện nghi nhưng đầy áp lực khiến con người không thể sống thiếu yếu tố tâm linh. Tuyển chọn một số bài viết về Phật Pháp và đời sống hay từ trang niem phat một số bài hay như tay phuong la day, tu that don gian rất hay và hữu ích để ứng dụng vào cuộc sống và sự tu tập của quý vị.

DMCA.com Protection Status