Tụng Chú Đại Bi sai có Tội hay không?
Đọc tụng Chú Đại Bi sai có tội hay không là thắc mắc của nhiều Phật tử, đặc biệt là những Phật tử mới tu. Kính mời quý Phật tử nghe bài pháp thoại vấn đáp Tụng Chú Đại Bi sai có Tội hay không của Thầy Thích Pháp Hoà để hiểu rõ vấn đề… (0 comment)

Powered by vẽ.vn

DMCA.com Protection Status