Tụng Chú Đại Bi sai có Tội hay không?
Tụng đọc sai Kinh có tội không hay đọc tụng Chú Đại Bi sai có tội hay không là thắc mắc của nhiều Phật tử, đặc biệt là những Phật tử mới tu. Kính mời quý Phật tử nghe bài pháp thoại vấn đáp Tụng Chú Đại Bi sai có Tội hay không của Thầy… (0 comment)
Managed by maccuoi.com
DMCA.com Protection Status